Download de klantcase

Waternet is een grote organisatie met ruim 2000 medewerkers. Het werkt niet alleen veel samen met de gemeente Amsterdam maar ook met Rijkswaterstaat. Heldere communicatie en duidelijke afstemming binnen projecten is dan ook essentieel voor een goede samenwerking en projectresultaat.

Odoo • Tekst en afbeelding

Download de klantcase van Waternet